Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

tillbaka
1718 0a1a
tillbaka
3548 259e
Reposted frommisieq misieq viaveturna veturna
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromthebonapartiers thebonapartiers viaveturna veturna
tillbaka
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima viapollywood pollywood
tillbaka
9543 3df1 500
Reposted fromcorka corka viapuszkamileny puszkamileny
tillbaka
4760 fa39
ja. codziennie.
tillbaka
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viabufka bufka
tillbaka
8203 ad74 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viabufka bufka
tillbaka
1383 132a
Reposted fromtoft toft viacorazblizej corazblizej
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

Reposted frommediocre-guy mediocre-guy viacorazblizej corazblizej
tillbaka
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viacorazblizej corazblizej

June 23 2015

tillbaka

June 22 2015

tillbaka
2086 4585 500
tillbaka

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viabufka bufka
tillbaka
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viacorazblizej corazblizej
tillbaka
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viawerterowska werterowska
tillbaka
tillbaka
6158 4656 500
7051 7930 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viakjuik kjuik
tillbaka
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl